Tommy. De slimme oplossing voor samenwerkingsverbanden

Tommy volgt de processen van het Samenwerkingsverband. Maatwerk, dat past altijd!

#

Features

Met Tommy heb je snel je zaken op orde

Tommy zit vol werkbare oplossingen om arrangementen & TLV's te ondersteunen. Van aanvraag tot en met uitvoering én evaluatie.

Werken in de cloud

Tommy bewaart alle dossiers en documenten in je eigen 'Private Cloud' omgeving in Nederland. Zo heb je altijd het juiste en actuele dossier bij de hand.

Thuiszitters

Registratie van thuiszitters kun je samen met de leerplichtambtenaar registreren en monitoren. Tommy zorgt voor de rapportage naar het ministerie.

Altijd inzicht

Met de slimme statistieken van Tommy, heb je altijd inzicht in de status van je aanvraag, de gemaakte kosten en de juiste aantallen afgeven TLV's.

Digitale communicatie

Met Tommy communiceer je perfect met alle betrokkenen van een aanvraag. De leerling, school en de ouders. Hierbij ondersteun je ook het handelingsgericht werken.

OSO

Tommy ondersteunt de volledige set gegevens van het OSO (Overstap Service Onderwijs) model van Kennisnet. Hiermee lees je koppel je je leerlingvolgsysteem eenvoudig aan Tommy.

Poortwachter Dyslexie

Naast Arrangementen en Toelaatbaarheidsverklaringen, kun je met onze Dyslexie module eenvoudig en AVG-proof de poortwachtersrol voor Dyslexie inrichten. .

Tommy begeleidt de processen voor de afgifte van Toelaatbaarheidsverklaringen

Ieder samenwerkingsverband passend onderwijs werkt op haar eigen manier. Tommy is software dat het proces binnen uw samenwerkingsverband volgt. Met Tommy is het voor scholen, bestuurders, ouders, deskundigen en commissieleden eenvoudig om digitaal aanvragen te doen, dossiers te beoordelen, besluiten te nemen en de status van een aanvraag te bekijken.

100%

satisfaction

120K

Happy Users

125k+

Downloads